Resultaten

Resultaten onderzoek Universiteit Utrecht – UPPER

Vanuit AMP voeren we in samenwerking met de Universiteit Utrecht onderzoek uit naar hoe de zorg vanuit de apotheek ervaren wordt. Binnen de afdeling Farmacoepidemiologie & Klinische Farmacologie houden verschillende onderzoekers zich bezig met hoe zorg die de apotheek levert verbeterd kan worden. Patiënten spelen hierbij een belangrijke rol door mee te werken aan de onderzoeken. Deze worden uitgevoerd in de vorm van online vragenlijsten, naar verwachting ontvangt men een aantal keer per jaar een uitnodiging voor het invullen van zo’n online vragenlijst.

De resultaten van deze onderzoeken leest u hieronder.

Jaar Titel
2023 Onderzoek ondersteuning patiëntenorganisaties
2023 Onderzoek Medicijngebruik en effecten op het milieu
2022 Onderzoek pijn en de behandeling van pijn
2022 Onderzoek ‘De behandeling van huidklachten’
2022 Onderzoek geneesmiddelgebruik, nierfunctie en medicatiebeoordelingen
2021 Onderzoek ‘Geneesmiddelgebruik en contact met de apotheek tijdens de corona-uitbraak

 

ApotheekOnderzoek (een initiatief van AMP) bezoekt ieder jaar apotheken met (ten minste) één patiënt die zijn/haar medicijnen gaat ophalen in de apotheek. Daarnaast ontvangen de personen, die hiervoor toestemming hebben gegeven, af en toe vragenlijsten per e-mail met de vraag of zij mee willen doen aan een onderzoek.

De resultaten van de onderzoeken met de vragenlijsten worden per onderwerp op deze pagina weergegeven. U kunt de resultaten openen door op de titel te klikken.

De apotheken ontvangen ook een rapport met de resultaten van de onderzoeken. Deze resultaten zijn niet terug te voeren tot identificeerbare personen of apotheken.

 

Jaar Titel
2017 Resultaten onderzoek naar het voorkomen van botontkalking en het gebruik van vitaminen.
2017 Resultaten onderzoek diabetes/suikerziekte.
2017 Resultaten onderzoek continue zorg.
2018 Resultaten onderzoek oogmedicatie.
2018 Resultaten onderzoek toegankelijkheid.
2018 Resultaten onderzoek continue zorg.