Samenwerking UPPER, Universiteit Utrecht

Vanuit AMP voeren we in samenwerking met de Universiteit Utrecht onderzoek uit naar hoe de zorg vanuit de apotheek ervaren wordt. Binnen de afdeling Farmacoepidemiologie & Klinische Farmacologie houden verschillende onderzoekers zich bezig met hoe zorg die de apotheek levert verbeterd kan worden. Patiënten spelen hierbij een belangrijke rol door mee te werken aan de onderzoeken. Deze worden uitgevoerd in de vorm van online vragenlijsten, naar verwachting ontvangt men een aantal keren per jaar een uitnodiging voor het invullen van zo’n online vragenlijst.

De vragenlijsten behandelen steeds een ander onderwerp. Het kan bijvoorbeeld gaan over hoe de communicatie en informatievoorziening vanuit de apotheek ervaren wordt. Na afloop worden de resultaten verwerkt en teruggekoppeld aan apotheken en deelnemers (via www.apotheekonderzoek.nl).

Ook zullen de resultaten gerapporteerd worden in wetenschappelijke tijdschriften of vakbladen voor apothekers, apothekersassistenten of (huis)artsen. Rapportage gebeurt uitsluitend anoniem en aan het begin van de vragenlijst krijgt men de mogelijkheid om zich af te melden voor het onderzoek.