Onderzoek naar de kwaliteit van de zorg in uw apotheek

Kwaliteit van zorg in apotheken
Al meer dan 25 jaar onderzoekt onderzoeksbureau AMP de kwaliteit van zorgverlening van apotheken via het zogenoemde Onderzoekprogramma Kwaliteit Apotheken (OKA). De apotheken die meedoen hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan, want zij betalen het onderzoek zelf.

Apotheken die meedoen aan het onderzoekprogramma worden 6 keer per jaar bezocht door ervaren waarnemers, die zich (al dan niet als ‘mystery guest’), voordoen als patiënt. Daarbij wordt nagegaan of de apotheek de juiste zorg op de juiste wijze verleent. Is de bejegening in orde, hoe staat het met de privacy? Maar ook de kwaliteit van advies en voorlichting en de wacht- en adviestijden worden gemeten. Er wordt bekeken of de door de apotheek verleende zorg overeenkomt met de landelijke richtlijnen die apothekers onderling hebben afgesproken.

De resultaten van elke apotheek worden vergeleken met die van de andere deelnemende apotheken. Door mee te doen aan het onderzoeksprogramma krijgt de apotheek zicht op wat er goed gaat in de apotheek en waar er eventueel verbeteringen mogelijk of nodig zijn.

De bezoeken hebben niet alleen betrekking op medicijnen die door een arts op recept worden voorgeschreven. Ook klachten waarvoor iemand niet naar de arts hoeft en die met een zelfzorgadvies en/of een vrij verkrijgbaar medicijn kunnen worden verholpen, komen in het onderzoek aan de orde.