Onderzoek naar de kwaliteit van de zorg in uw apotheek

Kwaliteit van zorg in apotheken
De helft van alle apotheken in Nederland neemt deel aan het zogenoemde Onderzoekprogramma Kwaliteit Apotheken. Dit onderzoekprogramma naar de kwaliteit van zorg van apotheken verzorgt onderzoeksbureau AMP nu al ruim 20 jaar. Over het algemeen bij apotheken die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan; zij betalen het onderzoek immers zelf. De onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren onderzoekers, die zich voordoen als patiënt. Zes keer per jaar wordt er bij de apotheek een onderzoek gedaan. Daarbij wordt onderzocht of de apotheekmedewerker de juiste zorg op de juiste wijze verleent. Ook de wacht- en adviestijden worden gemeten. De resultaten van elke apotheek worden vergeleken met andere deelnemende apotheken, zodat de apotheek er vervolgens verbeterpunten uit kan halen. Ook de kwaliteit van de dienstverlening rondom receptgeneesmiddelen wordt gemeten en beoordeeld. Hiertoe gaat AMP de zorg bij echte patiënten onderzoeken, die voor hun eigen medicatie hun apotheek bezoeken. Daarbij wordt beoordeeld of deze zorg overeenkomt met de landelijke richtlijnen die apothekers onderling hebben afgesproken.


Kunt u ons en uw apotheek helpen?
AMP wil het onderzoek uitvoeren met echte patiënten, die éénmalig onder begeleiding van een ervaren onderzoeker, hun medicatie bij de apotheek gaan ophalen. Om de dienstverlening van apotheken met elkaar te kunnen vergelijken, hebben wij een aantal uitgangspunten voor deelname vastgesteld.
Wij zijn daarom op zoek naar:

  • patiënten die 2 of meer geneesmiddelen chronisch (langdurig, meer dan 3 maanden aaneengesloten) gebruiken
  • patiënten die hun medicatie ZELF ophalen bij hun apotheek
  • patiënten bij wie het ophaalmoment (liefst enkele dagen) los staat van het moment van aanvragen of bestellen
  • patiënten die gemiddeld zo’n 4 tot 6 x per jaar hun apotheek bezoeken (het gaat bij dit onderzoek NIET om het ophalen van week- of deelleveringen, baxterleveringen, medicijnzakjes,  andere gepersonaliseerde distributievormen of om patiënten die met grotere regelmaat hun apotheek bezoeken)

 


Onderzoeker

Om de situatie achteraf zo goed mogelijk weer te kunnen geven voor de apotheek, wordt u tijdens uw bezoek vergezeld door een onderzoeker.

Deze onderzoeker komt u thuis ophalen, bespreekt met u wat er gaat gebeuren en bezoekt uw apotheek samen met u. De onderzoeker zegt niets tijdens dit bezoek. Hij/zij is getraind om heel goed te luisteren en waar te nemen. De onderzoeker vult direct na afloop van het bezoek (deels samen met u) een vragenlijst in en maakt daarbij gebruik van geluidsopnameapparatuur, zodat alle informatie correct wordt verwerkt. Ook wordt de afgeleverde medicatie vergeleken met de levering van de vorige keer (er wordt onder andere gekeken naar het etiket en de houdbaarheid).

Als patiënt hoeft u dus niets anders te doen dan uw medicatie op te halen op de manier zoals u dat gewend bent te doen. Aan het einde van het gesprek vraagt u om een reisdocument (of een overzicht van uw medicijnen om mee te nemen op vakantie). Dit geeft ons een volledig beeld van de zorg die verleend zou moeten worden.


Samenvattend
Wij vragen van u:

  • dat u éénmalig -begeleid door één van onze onderzoekers- uw medicatie gaat ophalen
  • dat u een reisdocument/overzicht van uw medicijnen vraagt aan uw apotheek en dit aan ons ter beschikking stelt
  • dat wij -na het bezoek aan de apotheek- zowel uw zojuist ontvangen medicijnen alsook uw medicatie van de vorige levering (inclusief etiket en doosje(s)) mogen bekijken
  • dat u ons toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor het onderzoek, waarbij uw apotheek op GEEN enkele wijze inzicht krijgt in de gegevens die u ons ter beschikking stelt
  • dat uw gegevens voor de duur van het onderzoek mogen worden opgeslagen in ons bij het Autoriteit Persoonsgegevens aangemelde en beveiligde gegevensbestand

 


Hoe beschermen wij uw privacy?
Alle gegevens omtrent de bescherming van uw privacy, leest u hier.