Praktische informatie

Vooraf, bij u thuis
De onderzoeker zal zich legitimeren met een badge van het veldwerkbureau dat voor ons het onderzoek uitvoert, Veldwerk Optimaal geheten.
Het is prettig als u zorgt dat de volgende zaken en/of gegevens klaarliggen of zijn opgezocht:
*eventuele wijzigingen die zijn doorgegeven bij de aanvraag (u heeft bijvoorbeeld een andere sterkte aangevraagd of een ander merk dan vorige keer).
Het gaat alleen om de medicijnen waarvoor u naar de apotheek gaat!

In de apotheek
De onderzoeker zal niets zeggen tijdens het hele bezoek en is er alleen als toehoorder en (gekwalificeerde) waarnemer bij.
Het is voor het onderzoek van belang dat er tijdens het apotheekbezoek niets anders gebeurt dan het ophalen van de medicijnen. Het is dus niet de bedoeling dat u op dit moment iets om gaat ruilen, alléén iets voor iemand anders gaat halen of een middel uit de handverkoop (zonder recept) gaat kopen.
Het is de bedoeling dat u een overzicht van uw medicatie vraagt “om mee te nemen op vakantie”. Ook chronische medicijngebruikers gaan af en toe op vakantie en het is gebruikelijk en handig om dan een recent reisdocument mee te nemen in het geval dat u (onverwachts) een arts of apotheek bezoekt in het buitenland. Wij vragen u dit te doen, nadat u uw medicijnen in ontvangst heeft genomen. Mocht dit reisdocument kosten met zich meebrengen, dan betalen wij deze kosten natuurlijk aan u terug.

Achteraf
Na afloop van het bezoek worden bij u thuis nog enkele zaken vastgelegd.

U waarborgt de kwaliteit van ons onderzoek door niet over uw deelname aan het onderzoek te spreken met (medewerkers van) uw apotheek (niet nu en ook niet in de toekomst).